Radio: No
Radio:
km Set radius for geolocation
Buscar

Nous ajuts extraordinaris per a autònoms individuals o que formin part d’una microempresa

Nous ajuts extraordinaris per a autònoms individuals o que formin part d’una microempresa

D’acord amb l’ ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, s’obre el tràmit d’inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Qui pot beneficiar-se d’aquest ajut?

El Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, estableix un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic per a persones donades d’alta al Règim especial de treball autònom de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest.

Tant si exerceixen l’activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d’una empresa amb personalitat jurídica han de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de sis persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades.

En el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies és de tres.

Cal inscripció prèvia

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 19 de febrer de 2021 fins al dia 26 de febrer de 2021 a les 15.00 hores.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits.

La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Així mateix, la inscripció prèvia permetrà a les persones inscrites, en cas de convocar-se posteriors ajuts i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de l’ajut.

La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya complimentant el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.

Ajut extraordinari dirigit a afectades per un ERTO

D’altra banda i d’acord amb l’ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

L’objectiu d’aquest ajut és el de donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives. 

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”. En aquest espai estarà publicada tota la informació necessària per a la tramitació de la inscripció prèvia. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Comentarios 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con